Opgave

Er kunnen maximaal 45 personen mee met de groep vanuit Surhuisterveen.

Aanmelding gaat op volgorde van aanmelding. Deze is pas definitief na betaling van € 150,- op rekeningnummer NL58 INGB 0007 3764 08 t.n.v. Unique Support onder vermelding van Israëlreis2020.

Klik hier om je op te geven.