Opgave

Er kunnen maximaal 45 personen mee met de groep vanuit Surhuisterveen.

Aanmelding gaat op volgorde van aanmelding. Deze is pas definitief na betaling van € 150,- op rekeningnummer NL58 INGB 0007 3764 08 t.n.v. Unique Support onder vermelding van Israëlreis2019.

Ik geef me hierbij op voor de reis naar Israël in maart 2019

De reis is volgeboekt. Eventuele aanmeldingen komen op de reservelijst.